fbpx
icon-phone

Tel: 068-002-085

Sistema de plata- componenta cea mai importanta a distribuitorului automat.

17 Mai 2017

INVESTESTE PENTRU UN CASTIG DURABIL

 Alegerea sistemelor de plată este importantă pentru a asigura buna funcţionare a echipamentelor care necesită încasarea de bani pentru bunuri sau servicii.

Din grupul de sisteme de plată amintim câteva:

1. Acceptoare de monede şi jetoane.

2. Cititoare sau validatoare de bancnote.

3. Cititoare de card magnetic, cu cip.

Pentru un echipament automat , alegerea este determinată de următoarele aspecte:

Tipul de controller care este instalat 

Un controller asigură funcţionarea întregului echipament, inclusiv a sistemelor de plată. În funcţie de produsele sau serviciile oferite, controllerul a fost conceput pentru a controla tipuri de sisteme de plată capabile să asigure încasarea banilor în locaţiile specifice pentru care a fost realizat.

Interfeţele şi protocoalele prevăzute

Un automat este conceput şi realizat să utilizeze anumite interfeţe şi protocoale. În industria de vending încă se mai utilizează interfeţe paralele (pentru echipamente simple), dar s-au impus cele seriale Executive şi MDB. Pentru acestea din urmă se utilizează interfeţe specifice cu număr diferit de conectoare:

– Executive cuplată cu 2 mufe, una pentru alimentare cu 24Vca (mai mare, cu 15 contacte), cealaltă cu 3 fire pentru date (mai mică cu 9 contacte);

– MDB cuplată cu o mufă (cu 6 contacte) pentru alimetare cu 24Vcc, plus 3 fire pentru date;

Tipul de echipamente de plată pentru care a fost realizat automatul

În funcţie de valoarea produselor/serviciilor, de necesitatea de a plăti  în monede şi/sau bancnote, de locul de utilizare public sau închis, etc, pentru care a fost produs automatul, se aleg sistemele de plată corespunzătoare.

Pregătirea mecanică a echipamentelor pentru montarea sistemelor de plată

Prin convenţie între producători, echipamentele automate sunt pregătite de fabricant pentru a putea primi sisteme de plată specifice. În uşi sau pereţi sunt practicate deschideri, sunt prevăzute mecanisme de prindere, sunt montate jgheaburi pentru circulaţia monedelor, toate standardizate la nivelul industriei. De asemenea, toţi producătorii de sisteme de plată le realizează respectând acelaşi standard. Orice cerinţă suplimentară sau abatere de la ceea ce a conceput producătorul impune utilizarea unor cutii, practicarea de tăieturi suplimentare, utilizarea unor adaptoare, extensii, etc.

Interfeţe şi posibile adaptări

În alegerea sistemelor de plată un factor important este compatibilitatea sistemelor cu automatul pe care se doreşte instalarea acestora. Există o serie de adaptoare sau soluţii de interconectare între diversele tipuri de interfeţe şi protocoale, dar este necesară alegerea soluţiei corespunzătoare pentru o funcţionare corespunzătoare.

Monedele şi bancnotele care circulă pe piaţă suferă modificări în timp prin uzură, apariţia de noi emisiuni monetare, aducerea din străinătate a unor monede cu caracteristici asemănătoare cu cele programate.

Producătorii de automate, la rândul lor, elimină erorile sesizate în funcţionarea echipamentelor şi actualizează softul pentru echipamente.

Pentru un proprietar de automate este esenţial să lucreze cu ultimele versiuni de soft pentru automat şi pentru sistemele de plată.  Distribuitorii de automate şi de sisteme de plată au răspunderea aducerii celor mai noi versiuni de soft, dar este responsabilitatea proprietarului să le ceară şi să le implementeze. Partea cea mai sensibilă dintr-un automat rămâne sistemul de plată. O selecţie care nu funcţionează pe un automat, afectează vânzarea unui produs. Nefuncţionarea unui sistem de plată blochează complet vânzările unui automat.

Înainte de a achiziţiona, studiaţi oferta pieţei. Definiţi cerinţele dumneavoastră faţă de automat şi sistemele de plată. Ce durată de exploatare estimaţi, câte tranzacţii pe zi, după câte tranzacţii sau la ce interval intervine operatorul pentru a introduce noi produse sau consumabile, sau să colecteze banii. Evaluaţi costurile fixe (salarii, exploatare maşină, etc), cele variabile (produse la vânzare, consumabile, etc), cele legate de întreţinerea preventivă (recomandată de producătorul automatului şi al sistemului de plată), cât şi o estimare pentru reparaţii neprevăzute. Calculaţi rentabilitatea automatului şi asiguraţi-vă de faptul că se amortizează, se acoperă costurile de reparaţii neprevăzute şi mai ales dacă vă mai rămâne profit. Documentaţi-vă asupra automatului și sistemelor de plată, dar mai ales asupra a ce se află în spatele acestora.

Sistemele de plată sunt permanent solicitate, sunt supuse unor acţiuni de vandalizare, sunt murdărite de însăşi bancnotele introduse. Toate acestea impun o întreţinere riguroasă, atât preventivă cât şi corectivă. Scoaterea din funcţiune a unui sistem de plată, în vedera întreţinerii sau reparării, trebuie să fie cât mai scurtă posibil, pentru că determină oprirea vânzărilor, De aici rezultă importanţa unui Service de calitate, operativ, fiabil pentru sistemele de plată. Seriozitatea şi promptitudinea Service-ului sunt factori importanţi în alegera sistemelor de plată.

Un sistem de plată ieftin este întotdeauna tentant, deseori un second hand este atractiv. Un sistem de plată la care s-au făcut economii la achiziţie, dar care nu poate fi menţinut în funcţiune cât mai mult timp, pentru care nu există piese de schimb, cu lungi perioade de blocare a automatului, din cauza acestuia creează mai multe pierderi, decât câştiguri. Cântăriţi bine avantajele şi costurile cumpărării sistemelor de plată atât immediate, cât mai ales în perspectiva timpului de exploatare. Un validator de 100 Euro pare mult mai convenabil, decât unul de 500, dar dacă nu funcţionează 4-5 ani şi se constată nefuncţionarea corespunzătoare a automatului, din cauza sistemului de plată, pierderile înregistrate în exploatare sunt incomparabil mai mari, decât câştigul aparent iniţial.