Politica Privind Confidențialitatea și Securitatea Datelor Personale

Vendmax S.R.L.  este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.

Vendmax S.R.L. este operator prelucrare date cu caracter personal.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Această Politică privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal vă ajută să înțelegeți:

 • Ce sunt datele cu caracter personal
 • Ce date colectăm și modalitatea de colectare
 • Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date
 • Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal
 • Cum protejăm aceste date
 • Care sunt drepturile pe care le aveți
 • Cum vă puteți exercita aceste drepturi
 • Cum ne puteți contacta

Detaliere

        1. Ce sunt datele cu caracter personal

Conform legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal; actelor normative nationale HG nr.296 din 15.05.2012; art.74/1, 74/2, 74/3, 74/4, codului contraventional al RM pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.

        2. Ce date colectăm și modalitatea de colectare

Informații pe care ni le furnizați

Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest portal (la înregistrare/autorizare, înscriere/rezervare de cursuri, înscriere la newsletter/community/forum, înscriere și participare la seminariile organizate de Furnizor, cereri de retur/rambursări/solictări drepturi, certificate/taloane de garanție, înscriere și participare la concursurile organizate) în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

Date culese în mod automat

In momentul în care accesați portalul nostru (www.vendmax.md) serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea portal-ului și a informațiilor.

De asemenea, pe portalul nostru (www.vendmax.md) folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui portal. Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.

        3. Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Furnizorul va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Oferirea serviciilor/produselor solicitate de Dvs.
 2. Pentru a vă confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.
 3. Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.
 4. Pentru conformare cu legile in vigoare.
 5. Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.
 6. Pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la seminariile gratuite organizate.
 7. Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea portal-ului și a informațiilor.

Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

        4. Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau de acreditare.

Referințe

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri. Site-ul nu este responsabil pentru conținutul, calitatea și politicile de securitate ale acestor site-uri. Această declarație de confidențialitate se aplică numai informațiilor afișate direct pe site.

        5. Cum protejăm aceste date

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. Vendmax S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. Vendmax S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Vendmax S.R.L. utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare

Vendmax S.R.L. depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui portal fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

        6. Care sunt drepturile pe care le aveți

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție

Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.

Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea

De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile personale ale dumneavoastră din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de Dvs. într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

        7. Cum vă puteți exercita aceste drepturi

Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea si transmiterea formularului de mai jos in format fizic sau prin intermediul unui e-mail la adresele de mai jos.

Formular solicitare drepturi

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Centrul Național Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

MD-2004, Republic of Moldova, mun. Chisinau, 48 Serghei Lazo str.

www. datepersonale.md